Giripremi’s Himalayan Expeditions

Sr. No

Expedition

Year

Result

Leader

Team

1

2019

Successful

Vivek Shivade

Jitendra Gaware

2

2019

Successful

Umesh Zirpe

Rupesh Khopade, Bhushan Harshe, Ashish mane, Sumit Mandale, Krishna Dhokle, Prasad Joshi, Vivek Shivade, Anand Mali, Jitendra Gaware, Kiran Salastekar

3

2018

Successful

Vivek Shivde

Krishna Dhokale,Jitendra Gaware,Varun Bhagvat, Rohan Desai,,Amit Talwalkar,Sayami Takale,,Anjali Katre,Priyanka Mane

4

2018

Unsuccessful

Yugank Kadam, Ganesh More

Dr.Sumit Mandale,Kiran Salastekar,Samiran Kolhe,

5

2018

Unsuccessful

Yugank Kadam, Ganesh More

Dr.Sumit Mandale,Kiran Salastekar,Samiran Kolhe,

6

2017

Successful

Anand Mali, Rupesh Khopade

Dr.Sumit Mandale,Kiran Salastekar,Yugank Kadam, Dinesh Kotkar,

7

2017

Successful

Vivek Shivde

Pawan Hadole,Sanket Dhotre,Varun Bhagvat,Lokesh Shinde,Jayant Wakode

8

2017

Successful

Umesh Zirpe

Ashish Mane,Akshay Patke,,

9

2016

Successful

Umesh Zirpe

Team -Ganesh More,Dr.Sumit Mandale,, Umesh Zirpe

10

2016

Successful

Umesh Zirpe

Prasad Joshi Akshay Patke,Ashish Mane,Pawan Hadole,

11

2015

Successful

Anand Mali

Kiran Salastekar, Bhushan Shet,Pawan Hadole,Sanket Dhotre,Aniket Kulkarni,Dinesh Kotkar.

12

2015

Unsuccessful

Bhushan Harshe

Ganesh More ,Dr.Sumit Mandale,Akshay Patke.,

Nepal Earthquake Relief/ Rescue

2015

Umesh Zirpe, Bhushan Harshe, Akshay Patke

Rupesh Khopde,Sumit Mandale,Atul Murmure,Dinesh Kotkar,Anand Mali,Tekraj Adhikari,

13

2015

Successful

Ashish Mane

Paresh Naik, Krishna Dhokale,Naren Patil.,

14

2014

Successful

Umesh Zirpe

Anand Mali ,Ashish Mane,Ajit Tate,

15

2013

Successful

Umesh Zirpe

Ashish Mane, Tekraj Adhikari,Ajit Tate,

16

2013

Successful

Umesh Zirpe

Bhushan Harshe, Ganesh More,Anand Mali,Ajit Tate,

17

2013

Unsuccessful

Girish Chaudhary,Vishal Kaduskar

Dr Sumit Mandale,Kiran Salastekar,Bhushan sheet, Akshay Patke,Dr.Rahul Warange,Mayur Mankame

18

2012

Successful

Umesh Zirpe

Rupesh Khopde,Ganesh More,,Anand Mali ,Bhushan Harshe,Prasad Joshi,Krishna Dhokale,Rahul Yelange,Chetan Ketkar,Ashish Mane,Surendra Jalihal,,Tekraj Adhikari, Avinash Foujdar,Sachin Deng, Avinash Kandekar,Mahesh Kalbhor,Paresh Naik,,Sanjay Doiphode,Milind Bhange,Ajit Tate,Abhijeet Deshmukh,,Amit Talwalkar,

19

Mt.Jogin(6133m)

2011

Successful

Harshad Rao

Jayant Khobragade, Ajay More,

20

2010

Successful

Girish Chaudhari,Rupesh Khopde

Anand Mali, Bhushan Harshe,Chetan Ketkar,Tekraj Adhikari,Rahul Yelange,Ajit Tate

21

2009

Successful

Paresh Naik

Bhushan Harshe,Tekraj Adhikari,,Ranjeet Shinde, Avinash Kandekar,Mahesh Kalbhor, Harshad Rao,

22

2008

Successful

Anand Mali

Team :Krishna Dhokale,Tekraj Adhikari,Kalyan Kadam

23

Mt.Friendship(5289m) Winter exp.

2008

Successful

Ganesh More

Tekraj Adhikari,Sagar Mehta.,Bhushan Joshi

24

2007

Successful

Rahul Yelange

Anand Mali,Rupesh Khopde,Avinash Kandekar,Tekraj Adhikari,Mahesh Kalbhor,Yashdeep Malvade,Nilesh Aware ,Anand Pathre

25

Mt.Bhagirathi (6512m)

2007

Successful

Surendra Jalihal

Paresh Naik,Anand Mali,Atul Murmure,Amit Salunkhe,Suraj Bhatia,

26

Mt.Bhagirathi(6512m)

2006

Unsuccessful

Girish Chaudhary

Anand Gandhi,Rahul Yelange,

27

Mt.Bhagirathi(6512m)

2005

Unsuccessful

Paresh Naik

Anand Gandhi,Rahul Yelange,Sachin Naidu,Nilesh Aware,Ganesh More,Somesh Gite,Tekraj Adhikari

28

Mt.Deo Tibba(6001m)

2004

Successful

Girish Chaudhari

Atul Murmure,Rahul Yelange,Sachin Naidu,Mahesh Kalbhor,Yashdeep Malvade,Anand Gandhi,Nilesh Aware

29

2002

Successful

Shreepad Sakpal

Santosh Bhumkar, Sachin Naidu,Avinash Kandekar,Yashdeep Malvade

30

2001

Unsuccessful

Avinash Foujdar

Umesh Zirpe, Sanjay Doiphode,Santosh Bhumkar,Shreepad Sakpal

31

Mt.Kagbhushand(5830m)

1996

Unsuccessful

Vikas Bhondve

Chetan Patil,Vivek Marathe,Jitendra Handedeshmukh

32

Mt.Thelu (Alpine style)6202m

1995

Successful

Girish Chaudhari

Vikas Bhondave, Bhushan Bavdekar,Dattatray Bedekar

33

My.Kamet(7756m)

1994

Unsuccessful

Vasant Limaye

Rajesh Patade, Moreshwar Kulkarni,Prasad Dhamal,Sabale,Pendse

34

Mt Abi Gamin(7355m)

1994

Successful

Vasant Limaye

Rajesh Patade, Moreshwar Kulkarni,Prasad Dhamal,Sable,Pendse

35

Mt.Shivling(6543m)

1993

Unsuccessful

Prasad Dhamal

Sanjay Doiphode,Tushar Tonpe,Rajesh Patade,Vivek Marathe,Moreshwar Kulkarni,

36

1992

Successful

Prasad Dhamal

Surendra Chavhan, Sanjay Doiphode,Rajesh Patade,Moreshwar Kulkarni,Anil Sabale,Prakash Patil,

Uttarkashi Earthquake Relief Exp.

1991

Ushaprabha Page,Jayant Tulpule

Moreshwar Kulkarni,Surendra Chavhan,Prasad Dhamal,Kedar Tokekar.,Sujata Bhagwat,Rohini Visal.,Vijaya Gadre,Uday Kolwankar,Padmakar Gaikwad,Ratnakar Karhade

37

Mt.Manda1(6568m)

1991

Unsuccessful

Sanjay Doiphode

Avinash Foujdar,Umesh Zirpe,Jagdish Chaphekar, Pradeep Kelkar,Jitendra Handedeshmukh,

38

Mt.Bhrigu(6279m)

1991

Successful

Sanjay Doiphode

Avinash Foujdar,Umesh Zirpe,Jagdish Chaphekar, Pradeep Kelkar,Jitendra Handedeshmukh,

39

Mt.Golab Kangri(5855m)

1990

Successful

Ushaprabha Page

Dilip Nimbalkar,Sashi Hiremath,Shama Pitkar,Anand Palande,Bharati Kale,Dinanath Shete,Jayant Tulpule,Gadgil

40

Mt.Manda1(6568m)

1989

Unsuccessful

Umesh Zirpe

Sanjay Doiphode,Surendra Chavhan,Ajay Deodhar

41

Unnamed Peak near Meru glacier

1988

Unsuccessful

Avinash Foujdar

Ajay Deodhar ,Surendra Chavhan,Bipin Raje,Sanjay Doiphode

42

Mt.Baby Shivling(5606m).

1988

Successful

Avinash Foujdar

Ajay Deodhar,Surendra Chavhan,Bipin Raje, Sanjay Doiphode

43

Mt.Thelu(6202m)

1988

Unsuccessful

Anand Palande

Sashi Hiremath,Dilip Nimbalkar,,Dr.Aditya Ponkshe

44

Mt.Chaturangi(6002m)

1987

Successful

Ushaprabha Page

Jayant Tulpule,Bipin Raje,Vijaya Gadre, Bharati Kale

45

Mt.Deoban(6855m)

1986

Unsuccessful

Anand Palande

Ushaprabha Page,Bharati Kale,Jayant Tulpule

46

Mt.Satopanth(7075m)

1986

Unsuccessful

Nandu Page

Dr.Minu Mehata,Bharat Mangare

Mt.Satopanth(7075m) Recovery Expedition

1986

Ushaprabha Page,Vijaya Gadre

Hira Pandit

47

Mt.Priyadarshani(5250m)

1986

Successful

Sanjay Doiphode

Ajay Foujdar, Umesh Zirpe

48

Mt.Sri Kailash(6932m)

1985

Unsuccessful

Nandu Page

Dilip Nimbalkar,Sashi Hiremath,Sharad Natekar,Ravi Palkar

49

Mt.Bidhan(6520m)

1984

Successful

Nandu Page

Sharad Natekar,Anand Palande,Ravindra Palkar

50

Mt.Mana(7232m)

1983

Unsuccessful

Nandu Page

Vijaya Gadre,Ushaprabha Page

51

1982

Successful

Nandu Page

Ushaprabha Page,Anand Palande,Dilip Nimbalkar,Balkrishna Khaire,Shekhar Acharya,Sashikant Hiremath